Vår mission

Betala inte för energi som du inte använder, du är smartare än så.

Curves är en öppen molnbaserad plattform som samlar in och visualiserar all din mätdata – för en hållbar fastighetsförvaltning.

Var en del av förändringen

Värde för hyresgäster och samhället

Curves ger dig insikt och kontroll över energianvändningen och vattenförbrukningen i dina fastigheter, en bra grund för en hållbar fastighetsförvaltning. Ett ovärderligt verktyg för fastighetsautomatisering.

1 000 000 datapunkter

Varje datapunkt som samlas in i Curves innebär djupare kunskap, högre effektivitet och ännu en steg mot hållbar utveckling. Kontinuerlig tillväxt och djärva mål är den enda vägen framåt. Det är därför vårt mål för 2022 är en miljon mätpunkter.

En plug and play-plattform

I takt med att organisationen digitaliseras blir nyttan av att använda Curves allt större. Importera vilken data som helst, och effektivisera fastighetsförvaltningen.
Curves

Curves Dashboard

Din egen dashboard - en snabböversikt över statusen för alla fastigheter. Status för dina fastigheter visas på en karta. Öka effektiviteten i kundservicen, identifiera oregelbundenhet av värme och effektivisera energihanteringen. Analysera data och få realtidsöversikt över fastigheternas status.
Curves

Boendekomfort

Samla och visualisera temperatur- och luftfuktighetsnivåerna i varje lägenhet för översikt och kontroll. Alla energiflöden översätts till tydliga grafer, tabeller, kartor och 3D. Anslut grupper av tempsensorer till fastighetens styrsystem för ett jämnare inomhusklimat.
Curves

Trygghetsprodukter

Anslut smarta trygghetssensorer för att öka tryggheten i husen och för hyresgästerna. Få full kontroll över fastigheterna genom att koppla smarta detektorer för läckage och rök/eld-detektorer till Curves. Öka servicenivån genom att erbjuda hyresgästerna ett modernt trygghetssystem.
Curves

Automatiserad fakturering

Curves hanterar din individuella mätning och debitering. Curves använder den verkliga förbrukningen av vatten, el och energi. Fakturering förbereds automatiskt för varje lägenhet. Den färdiga filen exporteras till ditt ekonomisystem. Dela användning och kostnad med hyresgäster genom "Mina sidor" och entréskärmar.
Curves

Integrera

Öppenhet och oberoende, det är vad vi tror på. Curves stödjer import från de flesta protokoll och format. Öppenhet innebär att Curves kan ansluta till den hårdvara och det dataformat du föredrar. Uppgifterna exporteras enkelt till ert fastighets- och energihanteringssystem, oavsett vilket system du använder.
Varje datapunkt i systemet valideras och kvalitet säkerställs på olika nivåer. Eventuellt avvikande värden flaggas upp via larm och justeras i debiteringsfasen. Nedan följer några exempel på system och leverantörer som våra kunder använder.

Import

Export

Våra kunder

Fastighetsägare

Curves ger dig översikt över energistatusen i dina fastigheter. Samla in och analysera data som grund för fastighetsautomation (Building Management System). Ta fram energirapporter för att planera, budgetera och fatta välgrundade affärsbeslut.

Curves - Fastighetsägare

Kundservice

Curves är ett användbart vardagsverktyg som genom specifik inloggning för kundservice och hyresgäster ger tillgång till nödvändig information för att optimera boendekomforten. Individuell mätning och fakturering automatiseras med full transparens för hyresgästerna.

Curves - Kundservice

Drift

En öppen plattform ger enorma möjligheter att digitalisera och agera på data. Det är enkelt att skapa egna grupper av sensorer/detektorer samt att öka effektiviteten i systemet. Exportera enkelt energiförbrukningsrapporter med era miljö- och kostnadsbesparingar.

Curves - Drift

Curves visualiserar data på olika nivåer.

Kartor – En översikt över dina fastigheter. Använd er aggregerade data och upptäck energiöverskott. Finjustera inställningar och öka effektiviteten. 3D-Hus – Identifiera avvikelser i huset. Med Curves har du kontroll över temperaturen och luftfuktigheten i huset. Grafer – Använd data som uppdateras var 15:e minut och basera beslut på den faktiska temperaturen i alla lägenheter. Ett ovärderligt verktyg för kundservice och fastighetstekniker. Mina sidor – Visualisera hyresgästernas beteende genom diagram för vattenförbrukningen och energianvändningen.
Curves visualiserar data på olika nivåer.

Senaste nytt

Vill du delta i resan mot hållbar fastighets­förvaltning?